Bạn không đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để bình luận hoặc bỏ phiếu.
/Động vật

Basenji Chó sự kiện


một số sự kiện mát về Basenji Chó...

2015-10-06

Tên: Basenji Chó
Nguồn gốc: Zaire
Trung bình kích thước: 41 cm (16 in)
Trọng lượng trung bình: 11 kg (24 lb)
Trung bình là cuộc sống Span: 12 tuổi
Nhóm: Nam Hound
Màu sắc: nâu, Tan, màu đen, trắng, vàng
Trung bình là rác kích thước: 5
Tính khí: trìu mến, thông minh và vui tươi
Đào tạo: nên được đào tạo từ khi còn nhỏ như bản chất độc lập của họ có thể làm cho họ khó
Basenji Chó video

2015-10-06

này video youtube của Basenji Chó là thông tin như vậy...

THỰC TẾ. Họ là awesome...

2015-10-06

Custom SearchHơn


Basenji Chó sự kiện

Lạc đà Bactria sự kiện

Molly sự kiện

Opossum sự kiện

Sự kiện chim cánh cụt Galapagos

Sự kiện Chuck Norris

Sự kiện men

Sự kiện spongeXếp hạng thứ
Thứ tự của tất cả mọi thứ
danh sách các điều
tỷ lệ điều
tỷ lệ công cụ