Bạn không đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để bình luận hoặc bỏ phiếu.
/Âm nhạc

Các bài hát tốt nhất bởi Otis Redding

bình chọn cho bài hát tốt nhất bởi Otis Redding


Thuốc lá và cà phê

2015-09-22

Hãy thử một chút đau

2015-09-22

Đó là như thế nào mạnh là tình yêu của tôi

2015-09-22

Đau trong trái tim tôi

2015-09-22

Yêu người đàn ông

2015-09-22

Tôi đã có những giấc mơ để nhớ

2015-09-22

Tôi đã yêu thương bạn quá lâu

2015-09-22

Cứng để xử lý

2015-09-22

Cho tình yêu quý giá của bạn

2015-09-22

Một sự thay đổi đang xảy ra to Come

2015-09-22

(Sitin' ngày) Dock của Vịnh

2015-09-22Xếp hạng thứ
Thứ tự của tất cả mọi thứ
danh sách các điều
tỷ lệ điều
tỷ lệ công cụ