Bạn không đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để bình luận hoặc bỏ phiếu.
/Âm nhạc

Các bài hát tốt nhất của 702

bình chọn cho bài hát tốt nhất của 702.

702 (DCCII) là một năm thường bắt đầu vào ngày chủ nhật (liên kết sẽ hiển thị đầy đủ lịch) trong lịch Julian. Giáo phái 702 cho năm nay đã được sử dụng từ đầu thời Trung cổ, khi kỷ nguyên Anno Domini lịch đã trở thành phương pháp phổ biến ở châu Âu để đặt tên năm.


Không đi phá vỡ trái tim tôi

2015-09-22

Tất cả tôi muốn

2015-09-22

Không có nghi ngờ

2015-09-22

Bạn chỉ cần không bao giờ sẽ biết

2015-09-22

Bạn không biết

2015-09-22

Phải rời khỏi

2015-09-22

Steelo

2015-09-22

Nơi cô gái của tôi tại

2015-09-22

Làm cho nó với nhau

2015-09-22Xếp hạng thứ
Thứ tự của tất cả mọi thứ
danh sách các điều
tỷ lệ điều
tỷ lệ công cụ