Bạn không đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để bình luận hoặc bỏ phiếu.
/Âm nhạc

Các bài hát tốt nhất của Akon

bình chọn cho bài hát tốt nhất của Akon.

Aliaume Damala Badara Akon Thiam (sinh 16 tháng 4 năm 1973) [1] (phát âm là/ˈeɪkɒn /), là một ca sĩ nhạc Rapp, nhạc sĩ, nhà kinh doanh, và nhà sản xuất. [2] ông đã tăng đến sự nổi bật trong năm 2004 sau khi phát hành "Locked Up", đĩa đơn đầu tiên từ album đầu tay Trouble.


Bananza (diễn viên múa bụng)

2015-10-06

Tôi nên trả tiền

2015-10-06

Nhốt

2015-10-06

Tôi muốn yêu bạn

2015-10-06

Đẹp

2015-10-06

Không quan trọng

2015-10-06

Xin lỗi, đổ lỗi cho nó vào tôi

2015-10-06

Cô đơn

2015-10-06

Ngay bây giờ (Na Na Na)

2015-10-06

Smack mà

2015-10-06Xếp hạng thứ
Thứ tự của tất cả mọi thứ
danh sách các điều
tỷ lệ điều
tỷ lệ công cụ