về

Trang web này là cho các xếp hạng/đánh giá công cụ. Tìm hoặc tạo ra các danh sách của những điều và bình chọn chúng lên hoặc xuống. Tham gia cuộc đàm thoại xã hội trên heirachy của tất cả mọi thứ.

quy tắc

  • • Hiện danh sách không thể xóa bỏ bởi người dùng.
  • • Danh sách với không có khoản mục có thể được xóa tự động.
  • • Chúng tôi có thể loại bỏ danh sách, mục hoặc khối người dùng theo quyết định của chúng tôi.
  • • Vì lợi ích của việc thúc đẩy trang web của chúng tôi và bảo vệ người dùng chúng tôi có quyền để lấy quyền sở hữu của bất kỳ danh sách hoặc mục và loại bỏ hoặc sửa chúng.
  • • Xin vui lòng giữ nó sạch sẽ. Nội dung gây khó chịu không phải là trong danh mục dành cho người lớn có thể bị xóa.Xếp hạng thứ
Thứ tự của tất cả mọi thứ
danh sách các điều
tỷ lệ điều
tỷ lệ công cụ