câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tạo một danh sách mới?

Tìm kiếm một danh sách từ trang chủ. Nếu nó không tồn tại, bạn sẽ được yêu cầu để tạo ra nó.

Làm thế nào để thêm video?

Sao chép và dán một YouTube, Vimeo hoặc bất kỳ url video trực tiếp vào hộp nhập khi tạo một mục mới.

Làm thế nào để thêm một URL spotify?

Trong Spotify, nhấp chuột phải vào một theo dõi, chọn 'sao chép URL theo dõi' rồi dán mà trong ô nhập url khi tạo một mục mới.
Xếp hạng thứ
Thứ tự của tất cả mọi thứ
danh sách các điều
tỷ lệ điều
tỷ lệ công cụ